Sök
Stäng denna sökruta.

Beskrivning och etapper på Fäbodleden i Mellansel

Delen Mellansel – Mellansels fäbod ca 4 km

Leden startar i korsningen av Centrumgatan och Tingshusgatan, och följer den senare via Ravinvägen upp till Skogsvägen. När ni korsar Skogsvägen börjar gul snitsel, som följer stigen upp mot kraftledningen och bort till gamla riksvägen Nr 91 vilken leden korsar.

Leden fortsätter över hygget. Efter ett par hundra meter är det blött, men gå på sidan med snitslarna.

Det här är det ursprungliga läget för stigen mot Mellansels fäbod. Vi korsar 348:an och tar ner på stigen vid skylt Mellansels fäbod, och går över Galasjöån på bron. Nu är vi åter i det ursprungliga läget av stigen. Efter ca 500 meter ligger det en ”vilarsten” på höger sida om stigen, ofta bar man tungt och behövde rasta.

Efter att leden passerat vilarstenen fortsätter det uppför tills vi kommer till första hygget, där det först går lite på skrå innan stigen faller ner i svackan, och sedan återigen stiger uppåt och viker snett till vänster. Leden rundar en utlöpa av Rudtjärnsberget innan den kommer fram till gamla Mellansels fäbod. På bogården finns inga hus kvar, men det går att hitta några grunder efter husen (grön snitslade) Troligen fanns här 8 bostadshus och 11 uthus. Byggnaderna revs efter sista världskriget. Till fäboden finns en kallkälla, stigen dit är märkt med vit snitsel.Tidigare fanns det en äldre bogård något SO om nuvarande läge.

Delen Mellansels fäbod – Sörböle fäbod ca 3,5 km

Från Mellansels fäbod går leden ut på hygget och in i skogen mot Djupsjövägen. Den delen är en stig som kommit till i senare tid. Ute vid Djupsjövägen finns två alternativ. Vill man korta av vandringen tar man till höger mot Västerselbodarna, annars fortsätter vandringen mot vänster ca 1300 meter, ner till vändplan, där leden tar in i skogen igen mot Sörbölebodarna. På väg dit ut passerar leden en bro över strömmen mellan Mjösjön och Valmsjön. 50 m efter bron finns den källa som användes för dricksvatten när man var på fäboden. Ännu längre fram, ca 50 m innan första husen står det en kamgran, med stor sannolikhet vår vanliga svenska gran (picea abies), men med lite andra anlag för grentillväxten med hängande sidogrenar. Sörbölebodarna ligger på en udde mellan Valmsjön och Mjösjön, här finns några av husen kvar, ursprungligen var det två parstugor och en enkelstuga. Det går även att hitta spår efter odling i form av delvis öppna markavdelande små diken. Enligt uppgift användes fäboden från 1700-talet och fram till 1930.

Delen Sörböle fäbod – Västersels fäbod ca 3 km

Här vänder leden tillbaks samma väg till bron och över den. 2-300 meter efter bron delar leden sig och den vänstra går mot strömmen mellan Valmsjön och Djupsjön. Här går stigen i sitt ursprungliga läge frånsett en bit över första hygget där vi har återskapat läget. Framme vid strömmen ser man tydliga spår efter flottningen som bedrevs här fram till ca. 1925. Efter strömmen tar leden upp i backen rakt fram och fortsätter över Storlundbäcken ut till en ny skogsbilväg. Delen från Sörbölebodarna och till den nya skogsbilvägen är en del av Sörbölebornas fäbodstig. Resten av deras fäbodstig från byn kommer över fjället från väster och ansluter vid vändplanen. Men vi följer skogsbilvägen åt höger fram till korsningen vid Djupsjövägen. I korsningen viker leden av till vänster för att efter ca 250 m ta in mot Västerselsbodarna. Enligt uppgift användes fäboden från 1600-talet och fram till ca 1930. Missa inte att ta en titt på informationen om såg – och flottningsverksamheten som finns vid utloppet från Djupsjön.

Delen Västersels fäbod – Mellansel ca 3,5 km

Här vänder vi tillbaks ut mot grusvägen igen och vidare upp till 348:an som korsas. Efter ca 150 meter tar leden av till höger och följer en liten skogsväg under och runt Brandberget, som leder ner till gamm91:an, vilken vi korsar och följer därefter skoterleden tills vi kommer ut på en skogsbilväg där vi håller till höger ner mot Mellanselsvägen och centrum. Skoterleden följer den ursprungliga sträckningen av Västersels fäbodstig.